ТАКТ

(від лат. tactus - дотик) - одиниця музичного метру, утворена чергуванням різних за силою наголосів. Т. бувають прості (дво- ітридольні) та складні (з двох і більше простих). Розмір Т. позначається на початку твору на нотному стані, а в разі зміни метру перед новим тактом. Звичайно Т. починається з головної, найбільш наголошеної долі; межі Т. фіксуються у запису за допомогою тактової риски. Записуючи твори, які не поділяються на Т., тактовими рисками поділяють суміжні музичні фрази та побудови.

Музичні терміни 

ТАКТОВА РИСКА →← ТАКСИМ

T: 0.108491809 M: 3 D: 3