ТАЛЬЯ

(від лат. talea - лозина, кілок) - в ізоритмічному мотеті XIV -XV ст. така ритмічна структура, яка остинатно повторюється в будь-якому голосі, найчастіше тенорі.

Музичні терміни 

ТАЛЬЯНКА →← ТАЛАНТ

T: 0.10267774 M: 3 D: 3