ТЕАТРАЛЬНА МУЗИКА

вокальна та інструментальна музика дотеатральних вистав, яка сприяє створенню певної емоційної атмосфери, розкриттю ідеї п’єси, єдності та цілісності спектаклю, посиленню художньо-емоційного впливу вистави на глядачів.

Музичні терміни 

ТЕДЕСКА →← ТЕ ДЕУМ

T: 0.104281805 M: 3 D: 3