ТРАНСПОЗИЦІЯ

= транспонування (від лат. transpositio - переставляти) - перенесення музичного твору з однієї в іншу тональність того ж нахилення без будь-якої зміни музичного тексту. В музиці ХХ ст. застосовується Т. гармонічних структур - перенесення серії на один з 12 ступенів темперованого строю - в додекафонії; ладових звукорядів - в модальній техніці.

Музичні терміни 

ТРАНСПОНУЮЧІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ →← ТРАНСКРИПЦІЯ

T: 0.094400227 M: 3 D: 3