УОРКСОНГ

(англ. work song - робоча пісня) - архаїчний тип трудової пісні з фольклору афро-американських негрів. Визначальною рисою У.-с., в якому відбиваються характерні риси негритянської музики, є супровід та ритмічна організація трудового процесу. Згодом засоби музичної виразності У.с. стали типовими для джазу, на розвиток якого він справив значний вплив.

Музичні терміни 

УОШБОРД →← УНТЕРТОНИ

T: 0.108488868 M: 3 D: 3