ФРАЗА

(від гр. phrasis - висловлювання) - 1. Елемент музичної форми, невелика послідовність двох-трьох мотивів, що не перебільшує відносно завершеної частини музичної теми (періоду, речення). В класичних формах Ф. об`єднуються в розділах експозиції в речення, в розділи, що розвиваються, в більш великі нестійкі побудови. 2. Музичний уривок, який виокремлюється цезурою. 3. Наслідок фразування, відносно завершений зворот мелодії, що не співпадає з Ф. - елементом музичної форми.

Музичні терміни 

ФРАЗУВАННЯ →← ФРАГМЕНТ

T: 0.109973971 M: 3 D: 3