ФРИГІЙСЬКА СЕКУНДА

1. Інтервал між І та ІІ ступенями фригійського ладу(мала секунда). 2. Понижений ІІ ступінь натурального мінору.

Музичні терміни 

ФРИГІЙСЬКИЙ ЛАД →← ФРИГІЙСЬКА КАДЕНЦІЯ

T: 0.091721691 M: 3 D: 3