ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

(від лат. inter - між та ferio - бити) - накладення у просторі кількох звукових хвиль, внаслідок чого в різних місцях виникає підсилення або послаблення амплітуди хвилі, що виникла. Застосування І. в практиці музичного виконавства дає можливість створювати і підсилювати особливі акустичні ефекти.

Музичні терміни 

T: 0.038261293 M: 1 D: 1