ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

(від лат. inter - між та ferio - бити) - накладення у просторі кількох звукових хвиль, внаслідок чого в різних місцях виникає підсилення або послаблення амплітуди хвилі, що виникла. Застосування І. в практиці музичного виконавства дає можливість створювати і підсилювати особливі акустичні ефекти.

Музичні терміни 

ІНТОНАЦІЯ →← ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

T: 0.09517883 M: 3 D: 3