ГОЛОВНІ ТРИЗВУКИ

тризвуки, побудовані на I, IV, V ступенях мажору і мінору.

Музичні терміни 

ГОЛОВНА ПАРТІЯ →← ГОЛОВНІ СТУПЕНІ

T: 0.11272772 M: 3 D: 3