ГОЛОВНА ПАРТІЯ

перший структурно оформлений розділ сонатної експозиції (і репризи), який є викладом головної теми в основаній тональності, часто разом з її розвитком, що проходить безпосередньо після головної теми. (див. Сонатна форма) 2. Інколи - назва основного розділу форми рондо.

Музичні терміни 

ГОЛОВНА ТЕМА →← ГОЛОВНІ ТРИЗВУКИ

T: 0.07951582 M: 3 D: 3