АВАНГАРДИЗМ

(від фр. awant - вперед та garde - варта, загін) узагальнююча назва течій сучасного музичного мистецтва, якому притаманний розрив з традиціями класичної музики, пошук нових форм та виражальних засобів, який інколи перетворюється в самоціль. До А. в музиці належать алеаторика, додекафонія, електронна, пуантилістична, сонористична, конкретна та ін. музика. Найвідоміші представники А. - Л.Беріо, С.Буссоті, П.Булез, Л.Ноно, П.Шеффер, К.Штокгаузен та ін.

Музичні терміни 

АВАНГАРДНИЙ ДЖАЗ →← АБСОЛЮТНИЙ СЛУХ

T: 0.095444788 M: 3 D: 3