ДОМІНАНТОВИЙ ЛАД

мажорний лад з низькими 2, 6 і 7 ступенями, подібний до гармонічного мінору з тонікою на 5 ступені.Зустрічається в музиці Ж.Бізе, М.Римського-Корсакова, С.Рахманінова та ін. Термін Д.л. запропонований І.Способіним.

Музичні терміни 

ДОМІНАНТСЕПТАКОРД →← ДОМІНАНТА

T: 0.08364129 M: 3 D: 3