АДАЖІО

(іт. adagio - повільно, спокійно) - 1. Повільний темп. (додаток ХІ). 2. Частина твору (симфонії, концерту, сонати, квартету), яка написана в повільному темпі та має характер глибокого роздуму. 3. Повільний ліричний танець в класичному балеті.

Музичні терміни 

АДАПТАЦІЯ СЛУХУ →← АГОГІКА

T: 0.096438485 M: 3 D: 3