ДУОЛЬ

(від лат. duo - два) - особлива ритмічна фігура, утворена поділом тридольного такту на дві рівні частини. Д. складається з двох нот і за часом звучання дорівнює трьом нотам тієї ж тривалості. Позначається цифрою 2. (див. Додаток XV).

Музичні терміни 

ДУТАР →← ДУОДРАМА

T: 0.120577459 M: 3 D: 3