ДУОЛЬ

(від лат. duo - два) - особлива ритмічна фігура, утворена поділом тридольного такту на дві рівні частини. Д. складається з двох нот і за часом звучання дорівнює трьом нотам тієї ж тривалості. Позначається цифрою 2. (див. Додаток XV).

Музичні терміни 

T: 0.051424485 M: 1 D: 1