ЕСТЕТИКА МУЗИЧНА

розділ естетики, що вивчає музику як вид мистецтва з огляду на загальні закони чуттєво - образного пізнання і освоєння дійсності, особливі закони художньої творчості та його конкретні закономірності, цінності та оцінки музичного мистецтва.

Музичні терміни 

ЕСТРАДА →← ЕСТАМПІДА

T: 0.093802256 M: 3 D: 3