АКОРДОВИЙ ЗВУК

звук, що входить до складу акорду. А.з. є звуки будь - якого співзвуччя, які можна розташувати терціями, а в акордах нетерцевої побудови (наприклад, квартової) - у визначеному порядку. В разі відсутності чіткої системи побудови акордів різниці між акордовими і позаакордовими звуками немає. Приклад 3

Музичні терміни 

АКСЕЛЕРАЦІЯ →← АКОРДИ ТЕРЦЕВОЇ ПОБУДОВИ

T: 0.082258041 M: 3 D: 3